Składki ZUS 2018

Składki ZUS przedsiębiorców obowiązujące od 1 stycznia 2018 r.

 

Podstawa wymiaru Składki ZUS 2018
Społ. Zdrow. F. Pr. Składka bez chorobowego Składka z chorobowym Składka Składka
za okres 781,60 zł 846,91 zł 319,94 zł 65,31 zł
01-12.2018 Ubezpieczenia społeczne Ubezpieczenie
zdrowotne
Fundusz Pracy
Emer. Rent. Chor. Wyp.
2665,80 zł 3554,93 zł 2665,80 zł 520,36 zł 213,26 zł 65,31 zł 47,98 zł 319,94 zł 65,31 zł

* Składka na ubezpieczenie wypadkowe dla płatników zgłaszających nie więcej niż 9 osób ubezpieczonych, czyli w wysokości 1,80% – obowiązuje do 31.03.2018r.

1166.85 zł – Suma składek bez dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego – płatne jednym przelewem na indywidualne konto bankowe płatnika w ZUS.
1232.16zł – Suma składek z dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym – płatne jednym przelewem na indywidualne konto bankowe płatnika w ZUS.

 

Składki ZUS nowych przedsiębiorców (preferencyjne) obowiązujące w 2018 r.

Podstawa wymiaru Składki ZUS obowiązujące 2018
Społ. Zdrow. F. Pr. Składka bez chorobowego Składka z chorobowym Składka Składka
za okres 184,72 zł 200,16 zł 319,94 zł 15,44 zł
01-12.2018 01-12.2018 01-12.2018 Ubezpieczenia społeczne Ubezpieczenie
zdrowotne
Fundusz Pracy**
Emer. Rent. Chor. Wyp.*
630,00 zł 3554,93 zł 630,00 zł 122,98 zł 50,40 zł 15,44 zł 11,34 zł 319,94 zł 15,44 zł

* Składka na ubezpieczenie wypadkowe dla płatników zgłaszających nie więcej niż 9 osób ubezpieczonych – obowiązuje do 31.03.2018r.
** Składka na Fundusz Pracy nie wystąpi, jeżeli przedsiębiorca nie posiada innych tytułów do ubezpieczenia społecznego. Jeżeli jednak przedsiębiorca posiada inne tytuły (np. umowa o pracę, zlecenie itd.), wówczas obowiązek zapłaty składek na Fundusz Pracy wystąpi, gdy łączna podstawa wymiaru składek wyniesie co najmniej minimalne wynagrodzenie za pracę (2018 r.: 2100,00 zł).

520,10 zł – Suma składek z dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym (kwota nie obejmuje składki na FP)
504,66 zł – Suma składek bez dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego (kwota nie obejmuje składki na FP)

http://www.zus.pl/baza-wiedzy/skladki-wskazniki-odsetki/skladki/wysokosc-skladek-na-ubezpieczenia-spoleczne

 

Opublikowany w ZUS