Składki ZUS przedsiębiorców 2017

Składki ZUS przedsiębiorców obowiązujące od 1 stycznia 2017 r.

 

Podstawa wymiaru Składki ZUS 2017
Społ. Zdrow. F. Pr. Konto 83..1
bez chorobowego
Konto 83..1
z chorobowym
Konto 78..2 Konto 73..3
za okres 749,94 zł 812,61 zł 297,28 zł 62,67 zł
01-12.2017 Ubezpieczenia społeczne Ubezpieczenie
zdrowotne
Fundusz Pracy
Emer. Rent. Chor. Wyp.
2557,80 zł 3303,13 zł 2557,80 zł 499,28 zł 204,62 zł 62,67 zł 46,04 zł 297,28 zł 62,67 zł

* Składka na ubezpieczenie wypadkowe dla płatników zgłaszających nie więcej niż 9 osób ubezpieczonych, czyli w wysokości 1,80%

1109,89 zł – Suma składek bez dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego
1172,56 zł – Suma składek z dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym

 

Składki ZUS nowych przedsiębiorców (preferencyjne) obowiązujące w 2017 r.

Podstawa wymiaru Składki ZUS obowiązujące 2017
Społ. Zdrow. F. Pr. Konto 83..1
bez chorobowego
Konto 83..1
z chorobowym
Konto 78..2 Konto 73..3
za okres 175,92 zł 190,62 zł 297,28 zł 14,70 zł
01-12.2017 01-12.2017 01-12.2017 Ubezpieczenia społeczne Ubezpieczenie
zdrowotne
Fundusz Pracy**
Emer. Rent. Chor. Wyp.*
600,00 zł 3303,13 zł 600,00 zł 117,12 zł 48,00 zł 14,70 zł 10,80 zł 297,28 zł 14,70 zł

* Składka na ubezpieczenie wypadkowe dla płatników zgłaszających nie więcej niż 9 osób ubezpieczonych
** Składka na Fundusz Pracy nie wystąpi, jeżeli przedsiębiorca nie posiada innych tytułów do ubezpieczenia społecznego. Jeżeli jednak przedsiębiorca posiada inne tytuły (np. umowa o pracę, zlecenie itd.), wówczas obowiązek zapłaty składek na Fundusz Pracy wystąpi, gdy łączna podstawa wymiaru składek wyniesie co najmniej minimalne wynagrodzenie za pracę (2017 r.: 2000,00 zł).

487,90 zł – Suma składek z dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym (kwota nie obejmuje składki na FP)
473,20 zł – Suma składek bez dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego (kwota nie obejmuje składki na FP)